Katos vaan, gmt:n mukaanhan tässä olisi vielä ollut jäljellä yön tunteja enemmänkin. Mutta lyhyestä virsi kaunis.Urjanhai (talk) 22:07, 31 March 2014 (UTC)